Rascová polievka s vajíčkom a mrveničkou

1,3

Hmotnosť

0,2l